archiwum dzienne: 27 października 2014


Ocena ryzyka zawodowego metodą normy PN-N-18002:2011

Metoda zakłada możliwość powstania wypadku i szacuje jakościowo parametry ryzyka, którymi są możliwe spowodowane zdarzeniem ciężkości następstw (skutki) oraz prawdopodobieństwo, z jakim następstwa te mogą wystąpić. Analiza ryzyka obejmuje etapy: — określenie granic obiektu, dla którego wykonywana jest ocena ryzyka, — sporządzenie listy zidentyfikowanych zagrożeń, — oszacowanie ryzyka, tzn. określenie możliwych następstw i prawdopodobieństwa  następstw, z jakim mogą […]