szkolenia


Szkolenia BHP prowadzimy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) w formie instruktażu, seminarium oraz samokształcenia kierowanego w zależności od zajmowanego stanowiska oraz potrzeb klienta. Przeprowadzamy szkolenia wstępne oraz okresowe:

  • instruktaż ogólny,
  • instruktaż stanowiskowy,
  • szkolenia dla pracodawców,
  • szkolenia dla osób kierujących pracownikami,
  • szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • szkolenia dla pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych,
  • oraz według potrzeb.