nadzór BHP


W ramach nadzoru BHP oferujemy:
wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie
art. 237¹¹ § 5 Kodeksu Pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi reguluje Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także:

- opracowywanie dokumentacji BHP oraz regulaminów (wynagradzania, pracy, itp.)

- prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

- artykuły oraz sprzęt BHP i przeciwpożarowy

- udział w kontrolach PIP

- doradztwo w zakresie Prawa Pracy