ocena ryzyka


Każdy pracodawca ma obowiązek stworzyć dokumentację oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w danym przedsiębiorstwie, a także wdrażać niezbędne środki profilaktyczne, aby temu ryzyku zapobiegać. JC Safety oferuje przygotowanie ocen ryzyka zawodowego na podstawie:

  1. Wizyty w przedsiębiorstwie i zebranych informacji dotyczących: stanowisk pracy, zagrożeń, pracowników w sytuacjach szczególnych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na terenie przedsiębiorstwa.
  2. Weryfikacji zebranych informacji z aktualnymi przepisami prawa.
  3. Oszacowania ryzyka dla danego stanowiska pracy.

 

Dalej następuje określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe oraz dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.