profilaktyka antymobbingowa


Problematyka antymobbingowa jest nadal tematem bardzo kontrowersyjnym. Mobbing – prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy, jest trudno udowodnić, a wskaźniki mające potwierdzić jego istnienie nigdy nie są jednoznaczne, jednak pracodawcy bezsprzecznie powinni dostosować się do uregulowań prawnych z tego zakresu. Kodeks pracy jednoznacznie twierdza, że pracodawca nie tylko powinien powstrzymywać się od działań mobbingowych, ale również ma obowiązek przeciwdziałać im.  Prewencja zatem jest powinnością, ale dzięki niej pracodawca zabezpiecza się przed możliwymi skutkami wystąpienia mobbingu w przedsiębiorstwie.

 

JC safety w zakresie prowadzenia w przedsiębiorstwie polityki antymobbingowej oferuje:

  1. Przygotowanie i wdrożenie polityki antymobbingowej (narzędzia prewencyjne i interwencyjne);
  2. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie identyfikacji źródeł mobbingu, przepisów Prawa Pracy w tym temacie oraz poznania metod przeciwdziałania mobbingowi;
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania mobbingowi oraz zapoznaniu z  narzędziami pozwalającymi zarządzać sytuacjami konfliktowymi;
  4. Przeprowadzenie szkoleń dla komisji antymobbingowej – wewnątrz zakładowy organ przeciwdziałający mobbingowi, z zakresu mediacji oraz rozpoznawania zachowań mobbingowych;
  5. Pomoc we wdrożeniu polityki.