O firmie


Celem działalności Firmy „JC SAFETY” – Jacek Ciechanowski, jest dostarczenie pracodawcom możliwie największej pomocy, w zakresie zapewnienia szeroko rozumianego BEZPIECZEŃSTWA PRACY.

Bezpieczeństwa pracy realizowanego poprzez stosowanie się do obowiązujących i ciągle zmieniających się przepisów:

prawa pracy
przepisów BHP
ubezpieczeń społecznych
prawa podatkowego
przepisów p. poż.
rozporządzeń resortowych

Służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów utrudniających działalność firmy, proponując rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo Pracodawcy, Firmy oraz Pracowników. Bezpieczny, spokojny Pracodawca skupia uwagę na optymalnym rozwoju swojej firmy! Oferujemy również szereg innych usług mających na celu polepszenie komfortu życia codziennego w pracy, jak również w domu klienta.